Wil Bertheux

 

Wil Bertheux, architect en van 1965 tot 1991 hoofd van de afdeling toegepaste kunst
in het Stedelijk Museum van Amsterdam, won in 1990 de eerste Profielprijs.

  

De uitreiking vond plaats in het Stedelijk Museum van Amsterdam op 16 augustus 1990.

 

Wil Bertheux en de oprichtster van de Stichting Profiel, Nel Rol.

 

 

Wil Bertheux met de trofee van de Stichting Profiel.

 

 

 De trofee van de Stichting Profiel in 1990, ontworpen en uitgevoerd door Sonja Besselink.

Foto's: L. Hoejenbos 

 

De aankondiging van de Profielprijs in 1990:

De commissie, bestaande uit Liesbeth Crommelin, Fenny Nijman en Herman Scholten, heeft besloten de Prijs van de Stichting Profiel toe te kennen aan Wil Bertheux, architect en van 1965 tot 1981 hoofd van de afdeling toegepaste kunst in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
 
De commissie wil daarmee een algemene erkentelijkheid tot uitdrukking brengen voor de wijze waarop hij de waarde van de textielkunst heeft onderkend. Dit kwam vooral tot uitdrukking in de respectvol1e manier waarop hij tentoonstellingen inrichtte en in de zorgvuldige keuze die hij maakte voor het Stedelijk.
Hij heeft getoond zich in te kunnen leven in de problematiek die een presentatie van textiel met zich meebrengt. De inrichtingen werden tot in de details uitgewerkt en zijn aandacht was er steeds op gericht om ieder werk goed tot zijn recht te laten komen. Deze instelling ten opzichte van het werk beperkte zich niet tot textiel maar was zichtbaar in alle tentoonstellingen die hij in zijn ambtsperiode in het Stedelijk maakte. Ondanks de officiële beëindiging van zijn ambtelijke loopbaan is zijn activiteit op dit gebied nog groot. Zo verzorgde hij de inrichting van de grote Schlemmertentoonstelling in 1987 en hij is nog steeds betrokken bij opstellingen van de vaste col1ectie in het Amsterdams Historisch Museum.
 
Aan het eind van de jaren vijftig kwam de textielkunst internationaal tot ontwikkeling. Kunstenaars ontdekten opnieuw de specifieke kwaliteiten van het materiaal. Wil Bertheux heeft deze nieuwe ontwikkelingen onderkend en laten zien in een aantal opmerkelijke tentoonstellingen als Perspectief in Textiel (1968) en Structuur in Textiel (1977). Verder zijn solo-tentoonstellingen van o.a. Sheila Hicks, Jagoda Buic, Jack Lenor Larsen, Daniel Graffin, Anna Verwey, Margot Rolf en Loes van der Horst voorbeelden van de liefdevol1e aandacht waarmee hij de intenties van de kunstenaars verbeeldt.

Ook in het buitenland vonden deze tentoonstellingen en hun presentatie grote erkenning. In hun boek Bevond Craft. The Art Fabric schreven Jack Larsen en Mildred Constantine dat van alle belangrijke groepstentoonstellingen van de laatste jaren de door Wil Bertheux georganiseerde tentoonstelling Perspectief in Textiel (1968) ongeëvenaard was. Deze tentoonstelling dankte zijn succes aan de gevoelige en ruimtelijke inrichting en aan de bijzondere behandeling van het licht.
 
Op basis van deze tentoonstellingen en voortbouwend op de contacten met kunstenaars is in de loop van de jaren een waardevolle collectie textielkunst opgebouwd voor het Stedelijk die van internationaal belang is en uitblinkt door de evenwichtige samenstelling en zorgvuldige, vooruitstrevende keuze van werken. Deze collectie onderscheidt zich door kwaliteit. Daarmee is het nog steeds een unieke verzameling, die in binnen- en buitenland waardering oogst wat o.a. blijkt uit de veelvuldige aanvragen voor bruiklenen door musea over de gehele wereld.
Nu de ontwikkeling van de textielkunst in de afgelopen dertig jaar van historisch belang is gebleken, leek het de commissie een goed tijdstip om de rol die Wil Bertheux hierin heeft vervuld te onderstrepen door hem de eerste Profielprijs toe te kennen.
De uitreiking van de Profielprijs zal plaatsvinden op 16 augustus a.s. in het Stedelijk Museum, waar tevens een keuze uit de collectie textielkunst te zien is onder anderen Sheila Hicks, Ria van Eyk en Marguerite Carau.
De trofee Profielprijs is ontworpen en uitgevoerd door Sonja Besselink.