Marta de Wit

 

De Profielprijs 1992 is uitgereikt aan kledingontwerper Marta de Wit.
 

De uitreiking vond plaats op 30 augustus 1992 in Galerie Marzee in Nijmegen.

 

Fenny Nijman leest namens de commissie het juryrapport voor.

 

Marta de Wit ontvangt de trofee van voorzitter Maarten Rol.

 

Marta de Wit met de Profielprijs 1992.

 Foto's: L. Hoejenbos 

 

Juryrapport met betrekking tot de toekenning van de Profielprijs 1992 aan Marta de Wit

 

De twee-jaarlijkse prijs van de Stichting Profiel is dit jaar toegekend aan 

MARTA DE WIT
 
De commissie (bestaande uit de leden Liesbeth Crommelin, Fenny Nijman en Herman Scholten) die is aangesteld om kandidaten voor deze prijs voor te dragen, is unaniem tot haar besluit gekomen. Zij wil hiermee haar waardering kenbaar maken voor de persoonlijke wijze waarop Marta de Wit de afgelopen tien jaar nieuwe kledingvormen heeft ontwikkeld.
 
Uit een gevoel van onvrede met het vluchtige en kortademige karakter dat de wereld van de mode in het algemeen kenmerkt, nam zij al tijdens haar Academie-opleiding het initiatief om het verschijnsel kleding - bij de oorsprong - aan een procesmatig onderzoek te onderwerpen en een nieuwe mode-filosofie te formuleren.
 
Vanzelfsprekend kiest zij het menselijk lichaam als uitgangspunt, waarbij zij zich niet beperkt tot een jonge, aantrekkelijke doelgroep. Iedereen krijgt aandacht: jong en oud, dik of dun, man en vrouw.
De ogenschijnlijk simpele en sobere kleding is het gevolg van een complex van overwegingen en handelingen.
Haar producten ontstaan vanuit een wisselwerking tussen de breimachine en het materiaal. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het gebruik van meer- en minderingen om plooien en vouwen te markeren.
Door een voortdurend onderzoek naar de interactie tussen techniek en materiaal heeft zij een fabuleus vakmanschap ontwikkeld. De mogelijkheden en beperkingen prikkelen haar creativiteit en inspireren de ontwerpster tot een diversiteit van nieuwe vormoplossingen. Thema's die zij eenmaal onderzocht en uitvoerde komen in nieuwe variaties als een logische voortzetting, in andere vormen terug als bij een muziekstuk. De titels lijken daar ook naar de verwijzen: Priem, Terts, Quint. Ook in het gebruik van geometrische vormen als driehoek en vierkant zien we haar principiële vormgebruik terug.
Typerend voor haar werk is ook de variabiliteit. Hetzelfde kledingstuk kan op verschillende wijzen worden gedragen. Bijvoorbeeld door toepassingen van draperieën, drie verschillende halsopeningen enz.
Maar haar streven is er allereerst op gericht een optimale draagbaarheid en bewegingsvrijheid te bereiken.
 
In de door eeuwen beproefde traditionele kledingvormen die zij tijdens haar reizen naar landen als Egypte, Tunesië, Indonesië of Mexico aantreft, herkent zij haar verlangen naar kleding met een maximaal fysiek gemak.
Aan dit comfort dragen ook de keuze en toepassing van natuurlijke materialen als wol, katoen en linnen bij. De aangename tactiele ervaring van dit materiaal completeert haar uitgangspunt.
Het nauwkeurig bepaalde kleurenconcept, dat huid en haar flatteert, ondersteunt deze harmonieuze samenhang.
 
De zorgvuldigheid waarmee zij haar kleding benadert is ook terug te vinden in de vormgeving en uitvoering van de twee publicaties die zij uitgaf onder de titel: Aan blikken overgeleverd I en II.
 
Als je het werk van Marta de Wit overziet, ontdek je dat haar idealistisch uitgangspunt waar ze zich verantwoordelijk voor voelt, geleid heeft tot humane kledingvormen vol verrassing en raffinement.
Om dit te kunnen bereiken dient inzicht vergezeld te gaan van moedig doorzettingsvermogen.
De commissie is van mening dat deze instelling een belangrijke bijdrage levert aan de vormgeving in textiel en derhalve gekoesterd dient te worden.
 
Juryrapport, uitgesproken tijdens de uitreiking van de Profielprijs 1992 op 30 augustus 1992 in Galerie Marzee, aan de Waalkade te Nijmegen.