Frans Dijkmeijer

 

De Profielprijs 2000 is naar Frans Dijkmeijer gegaan.

In 2000 is de Profielprijs aan de textielontwerper Frans Dijkmeijer uitgereikt.
De uitreiking vond plaats in het Stedelijk Museum te Amsterdam, waar ook een overzichtstentoonstelling van werk van Frans Dijkmeijer was ingericht.
Hij ontving een geldbedrag en een trofee, ontworpen en uitgevoerd door Herman Hermsen.
 

 

Fenny Nijman leest namens de commissie het juryrapport voor.

 

Frans Dijkmeijer ontvangt de trofee uit handen van Agnes Groot.

 

Frans Dijkmeijer en voorgaande prijswinnaars van de Profiel prijs, van links naar rechts:
Carin van Nes, Marian Bijlenga, Jeroen Vinken, Frans Dijkmeijer, Marta de Wit en Wil Bertheux.

Foto's: L. Hoejenbos 

 

Het juryrapport van de commissie van de Stichting Profiel over de toekenning aan Frans Dijkmeijer:

 
De commissie van de Stichting Profiel is eensgezind tot het besluit gekomen de tweejaarlijkse prijs in 2000 toe te kennen aan Frans Dijkmeijer, textielontwerper voor de industrie.
Anders dan bij boeken, waarvan ook talloze exemplaren worden vervaardigd en verspreid, blijft de auteur van gordijn- of meubelstoffen meestal verborgen voor zijn gebruikers. De stoffen die Dijkmeijer in de loop van veertig jaar ontworpen heeft, zijn vooral bestemd voor toepassing in het interieur, in de particuliere sector maar ook in bouwprojecten op grotere schaal. Zijn ontwerpen zijn van een uitzonderlijk hoge en constante kwaliteit, tijdloos maar verre van saai; ze verrassen door een zeer genuanceerd kleurgebruik en door onverwachte materialen.
 
Dijkmeijers uitgangspunt is altijd de weeftechniek, die met eindeloze variaties van bindingen steeds weer nieuwe mogelijkheden biedt om andere structuren te ontwikkelen. Daartoe voIgt hij nauwgezet het onderzoek naar nieuwe garens en het gebruik van de computer voor zijn vakgebied. De hoogste prioriteit bij iedere opdracht geeft Dijkmeijer aan de optimale combinatie van techniek en materiaal. Hierin lijkt hij meer op de onderzoeker dan op de beeldend kunstenaar die hij aanvankelijk wilde worden.
 
Na een opleiding aan de toenmalige Academie voor lndustriele Vormgeving in Eindhoven leerde Dijkmeijer het vak in de praktijk bij Kendix en Artex, waarna hij van 1966 tot 1980 in vaste dienst werkzaam was bij Weverij De Ploeg. Daar heeft hij de weeftechniek volkomen leren beheersen. Sinds 1980 woont en werkt Dijkmeijer als freelance ontwerper in Frankrijk; zijn belangrijkste opdrachtgever is het Deense Kvadrat, terwijl hij tegenwoordig ook exc1usieve meubelstoffen ontwerpt voor de Zwitserse weverij Weisbrod-Ziirrer. lnmiddels is zijn beheersing van de weeftechnieken zo groot dat hij zich in aIle vrijheid weer bezig kan houden met meer eenvoudige dingen, met mooie garens en simpele weefsels.
 
Dijkmeijer heeft buiten zijn vakgebied niet de naamsbekendheid gekregen die in de huidige design-gerichte maatschappij te verwachten was en dat is niet terecht. Hoewel stoffen vergankelijker zijn dan meubels, zijn zij voor een tijdsbeeld even belangrijk als meubels. Dat deze anonimiteit door de toekenning van de Profielprijs even wordt opgeheven, lijkt echter volkomen terecht en zelfs gewenst.
 
Oktober 2000