Marian Bijlenga

 

In 1994 is de Profielprijs uitgereikt aan Marian Bijlenga.

De uitreiking vond plaats op 18 december 1994 in Galerie Maria Chailloux aan het Prinseneiland in Amsterdam.
Aansluitend was er een tentoonstelling van werken van Marian Bijlenga t/m 11 januari 1995.

 

 

Liesbeth Crommelin leest namens de commissie het juryrapport voor.

 

Maria Bijlenga ontvangt de Profielprijs uit handen
van voorzitter Maarten Rol

 

Marian Bijlenga met de trofee, een werk van Sonja Besselink.

Foto's: L. Hoejenbos

 

Rapport van de Commissie Stichting Profiel met betrekking tot de toekenning van de prijs In 1994 aan Marian Bijlenga
 
De tweejaarlijkse prijs van de Stichting Profiel is dit keer toegekend aan Marian Bijlenga te Amsterdam.
Hiermee geeft de commissie van de Stichting Profiel uitdrukking aan haar waardering voor het bijzondere werk dat Marian Bijlenga gedurende ongeveer twaalf jaar tot stand heeft gebracht.
 
Marian Bijlenga ontwikkelt structuren en objecten waarbij zij veelal gebruik maakt van textiele materialen, voornamelijk katoen, paardenhaar, maar ook van papier, hout, acryl, enz..
De structuren worden opgebouwd uit kleinere draadelementen die in een ritmische herhaling worden toegevoegd, waardoor zij lijken te groeien onder haar handen. Met de technieken die zij hanteert, zoals vervilten, plakken, lijmen, stikken enz. weet zij persoonlijke sensibele vormen tot stand te brengen.
 
De versmelting van de door haar gehanteerde materialen en technieken met de beeldende inhoud is zodanig, dat het werk een vanzelfsprekendheid en rust uitstraalt.
Haar werk sluit aan bij opvattingen van kunstenaars die de beeldende expressiemogelijkheden van textiele materialen en -technieken benutten en
respecteren.
Kijkend naar haar manier van werken ontkom je er niet aan vergelijkingen te maken met de natuur: niet een verkwistend rondstrooien zoals de natuur dikwijls doet, maar meer als een vogeltje dat zorgvuldig takjes toevoegt aan het nest.
 
Het werk van Marian Bijlenga, waarin een geleidelijke ontwikkeling waarneembaar is, heeft vanaf het begin af aan een bijzondere kunstzinnige kwaliteit.
Aanvankelijk maakte zij structuren die hun vorm kregen door verlijmde draden laag over laag te leggen, waardoor een luchtige en flexibele massa ontstond. De wijze van rangschikken bepaalde de vorm van de contour.
Geleidelijk werden de structuren complexer, maar ook opener. Tenslotte zijn zij uiterst fragiel, ijl en kwetsbaar. Vanuit deze min of meer gelijkmatige draadstructuren doe men langzamerhand vormen en contravormen op.
 
Al heel lang is Marian Bijlenga bezig met het maken van composities met schrijfmachine-letters die zij 'typies' noemt, en ook met het tekenen van letterachtige tekens. Wij herkennen nu ook in de structuurobjecten wat altijd aan haar werk ten grondslag heeft gelegen: letters die geen letters zijn, maar geheime tekens.
 
In het begin waren zij nog verstopt in meer egale structuren, maar steeds duidelijker verschijnen de tekens aan de oppervlakte, om tenslotte het belangrijkste thema in het werk te worden.
 
Nog mooier dan de commissie het kan verwoorden staat dit alles vermeld in het prachtige, bekroonde boekje, vormgegeven door Irma Boom, waarin Gert Staal in poëtische zinnen het werk beschrijft.
 
De adviescommissie vond dit het juiste moment om Marian Bijlenga voor te dragen voor de Prijs van de Stichting Profiel en haar te feliciteren met het nog jonge oeuvre dat verwachtingen in zich draagt voor wat nog komen gaat.
 
De Profielprijs bestaat uit een geldbedrag van fl. 5.000,-- en een trofee ontworpen en uitgevoerd door Sonja Besselink.
 
De commissie van de Stichting Profiel bestaat uit: Liesbeth Crommelin, Fenny Nijman en Herman Scholten. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de leden van de bovengenoemde commissie en bij Marian Bijlenga.
 
De Stichting Profiel is opgericht door Nel Rol (1912-1992). Tweejaarlijks wordt door de Stichting een prijs uitgereikt. Hiermee wil de Stichting haar waardering tot uitdrukking brengen voor een bijzondere bijdrage op het gebied van de textielvormgeving in de ruimste zin van het woord.
De eerste Profielprijs werd in 1990 toegekend aan Wil Bertheux, architect en voormalig hoofdconservator van het Stedelijk Museum.
In 1992 werd de Profielprijs uitgereikt aan Marta de Wit, ontwerpster en uitvoerster van voornamelijk gebreide kleding.
 
18 december 1994
 
Voor meer informatie over het werk van Marian Bijlenga: www.marianbijlenga.com.