José Teunissen - 2016

 

De Profielprijs 2016 is uitgereikt aan modetheoretica en tentoonstellingsmaker José Teunissen.

De uitreiking vond plaats op 30 september 2016 in Museum Boijmans Van Beuningen.

 

Welkom door Sjarel Ex, directeur van Museum Boijmans Van Beuningen

Welkom door Sjarel Ex, directeur van Museum Boijmans Van Beuningen

 

 

José Teunissen en Dirk-Jan Rol

Uitreiking van de Profielprijs 2016 aan José Teunissen door Dirk-Jan Rol

 

 

Prijswinnaars, Commissie, Bestuur, Dirk-Jan Rol en ontwerpster Victoria Ledig

José Teunissen met de Profielprijs
Van links naar rechts: Marty Lamers, Agnes Groot, Lam de Wolf, Bertjan Pot, Dirk-Jan Rol,
Karin Arink, José Teunissen, Edo de Jong, Carin van Nes, Maarten Rol, Marian Bijlenga,
Suzanne Rüsseler en Victoria Ledig

Foto's: L. Hoejenbos

 

 

Het juryrapport behorende bij de Profielprijs 2016 aan José Teunissen:

De jury van de Profielprijs heeft modetheoretica en tentoonstellingsmaker José Teunissen unaniem gekozen als winnaar van de Profielprijs 2016.

Met de Profielprijs wil de Stichting Profiel haar waardering tot uitdrukking brengen voor een bijzondere bijdrage op het gebied van de textielvormgeving in de ruimste zin van het woord. Eerdere prijswinnaars van de Profielprijs representeren de breedte van het textiele vak: (mode)ontwerpers en beeldend kunstenaars, verzamelaars en theoretici, die vanuit hun expertise actief zijn op het gebied van textiel. Vakmanschap, onderzoek en experiment zijn volgens de jury de belangrijkste criteria bij de toekenning van de prijs.

José Teunissen (1959) ontvangt de Profielprijs 2016 voor haar veelzijdige en invloedrijke werk als tentoonstellingsmaker, onderzoeker en initiator op het gebied van de 20ste- en 21ste-eeuwse mode. José Teunissen heeft in de afgelopen 25 jaar hedendaagse mode en textiel met grote kennis en passie onder de aandacht van een breed en een professioneel publiek gebracht. Door tentoonstellingen, publicaties en door het initiëren van projecten heeft zij mode als verzamelgebied van musea in Nederland en ook als terrein van onderzoek en reflectie internationaal op de kaart gezet. De Profielprijs is een blijk van waardering voor haar innovatieve benadering van het modevak en de internationale reikwijdte van haar werk.

Enkele weken na het besluit van de jury werd bekend dat José Teunissen vanaf 1 januari 2016 is aangesteld als Dean of the School of Design and Technology aan het London College of Fashion, UAL, en tevens als Professor of Fashion Theory aan de University of the Arts in Londen (UAL). Deze aanstellingen getuigen van de internationale waardering voor haar werk en stellen haar in staat om het theoretisch onderzoek en de creatieve ontwikkeling op het gebied van mode internationaal verder uit te dragen. Duurzaamheid en de integratie van technologie staan hierbij hoog op de agenda.

Als jury zien we dit elan graag verbonden aan de Profielprijs.
De volgende drie criteria hebben we als jury meegewogen in de selectie:

Mede conform de statuten van de Stichting Profiel ervaren wij het als onze opdracht om tijdens het selectieproces zorg te dragen voor een zekere afwisseling van disciplines binnen de textiele vormgeving. Terugkijkend op de afgelopen jaren kunnen we vaststellen dat het domein van de mode relatief weinig aan bod is gekomen.

Ten tweede zoeken we, als jury, een maker of theoreticus die op een innovatieve, grensverleggende, manier het begrip textiel bevraagt. Reflectie op het vak, op de techniek en materiaalbehandeling zijn hier belangrijke aandachtspunten.

José Teunissen heeft met haar professionele activiteiten als tentoonstellingsmaker, bestuurslid en onderzoeker een onschatbare bijdrage geleverd aan de kritische reflectie op het vak modevormgeving. Als conservator Mode en Kostuum zette zij in het Centraal Museum eind jaren negentig eigentijdse Nederlandse mode als object van studie op de kaart. Zij concipieerde gedurende de afgelopen 15 jaar spraakmakende tentoonstellingen over hedendaagse mode in diverse musea, zoals in 2015 ‘The Future of Fashion is Now’ in Museum Boijmans Van Beuningen.

Als lector bij ArtEZ, Arnhem (in 2002) en als leider van de onderzoeksagenda CLICKNL/NextFashion heeft José Teunissen een internationaal netwerk van onderzoekers en onderwijsinstellingen op het gebied van mode en textiel opgebouwd. In het project CLICKNL/NextFashion heeft zij een dragende rol vervuld in het ontwikkelen en uitvoeren van een innovatieagenda en het uitzetten van programmalijnen omtrent duurzaamheid, technologie en de waarde van mode. Haar werk is een grote inspiratie voor nieuwe generaties modeontwerpers en -theoretici.

Tenslotte is de Profielprijs in de afgelopen jaren op twee manieren toegekend, namelijk als waardering voor een sterk oeuvre óf ter aanmoediging van relatief jong talent. Na de toekenning van de Profielprijs 2013 aan de jonge ontwerper en kunstenaar Bart Hess, is de toekenning van de Profielprijs 2016 aan José Teunissen te beschouwen als een oeuvreprijs voor een theoretica, die in haar nieuwe functies als hoofd van de School of Design and Technology aan het London College of Fashion, UAL, en als hoogleraar Modetheorie aan de University of the Arts (UAL) haar visie internationaal zal uitdragen en verdiepen.