Leo Haks

 

Leo Haks heeft de Profielprijs 2002 gewonnen.

Op 14 november 2002 heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden in de Kunsthal in Rotterdam.
Naast een geldbedrag ontving Leo Haks een trofee, vervaardigd door Herman Hermsen.
Hierna gaf Leo Haks een toelichting over het ontstaan en het conserveren van zijn collectie.

 

Gerhard Belgraver leest namens de commissie het juryrappport voor.

 

Leo Haks geeft een voordracht over zijn collectie.

 

Leo Haks met de Profielprijs.
Van links naar rechts: Wil Bertheux, Jeroen Vinken, Leo Haks, Frans Dijkmeijer,
Marian Bijlenga, Marta de Wit, Herman Hermsen (ged. zichtbaar) en Carin van Nes.

Foto's: L. Hoejenbos 

 

 
Het juryrapport van de Stichting Profiel met betrekking tot de toekenning van de Profieprijs 2002 aan Leo Haks:
 
De tweejaarlijkse prijs van de Stichting Profiel wordt dit jaar toegekend aan een persoon die de aandacht op een heel bijzonder aspect van de textiel heeft gevestigd: de rituele objecten die in China werden gebruikt bij tempelfeesten en die voor het merendeel bestemd waren om verbrand te worden bij crematieplechtigheden.
De rituele voorwerpen, en ook de operakostuums die tijdens straatfestivals werden gedragen, waren vervaardigd van beschilderd papier en van geborduurde zijde.
 
Leo Haks, een zakenman die lange tijd in Singapore woonde en werkte, raakte gefascineerd door de schoonheid van deze voorwerpen. Hij realiseerde zich echter al spoedig dat zij gedoemd waren te verdwijnen, of in ieder geval te degenereren door de komst van machinale technieken, die het kostbare en veel delicatere handwerk voorgoed zouden vervangen.
Leo Haks heeft gedurende vele jaren studie gemaakt van deze rituele voorwerpen en hij heeft toegang gekregen tot de winkels waar de voorwerpen besteld, gemaakt en verkocht werden. Ook liet hij film- en fotoregistraties maken van de objecten in hun verschillende gebruiksfuncties.
 
Wat de Chinese decoraties op papieren en zijden voorwerpen zo bijzonder maakt - afgezien van de rijkdom aan vormentaal en materialen - is de vermenging met westerse decoratieve motieven; met name de art déco is duidelijk nawijsbaar.
Leo Haks besefte dat deze tradities van de met de hand vervaardigde kostuums en objecten onherroepelijk verloren zouden gaan, maar hij besloot er zo veel mogelijk van te redden en te bewaren. Dat deed hij met de grootste zorg en liefde, ja met passie, terwijl zijn eigen vakgebied op een heel ander terrein lag.
 
In het boek Celestial Art, Paper Offerings and textiles from China collected by Leo Haks, uit 1997 is de verantwoording opgenomen die een indrukwekkend beeld geeft van de zorgvuldigheid waarmee Leo Haks zijn onderwerp benaderde en van de erkenning die hij verwierf van internationaal bekende experts.
De jury is verheugd dat zij de prijs kan toekennen aan iemand die zozeer heeft gehandeld en nog steeds handelt in de geest van de initiatiefneemster van de Stichting Profiel.
 
14 november 2002
 

Voor meer informatie over Leo Haks zie: www.leohaks.com